Muzea PJM

Centrum Pieniądza NBP

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka
Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa