Muzeum Fryderyka Chopina

Misją Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina – centrum historycznego chopinowskiego na świecie – jest kultywowanie pamięci wielkiego Kompozytora oraz udostępnienie. Muzeum zostało utworzone w 1955 roku przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Dokumentuje życie i twórczość Fryderyka Chopina.

Do szerokiego Muzeum jako placówki o rozbudowanym profilu naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym, wydawcy, artystycznym w oddziaływaniu na akcje mające znaczenie w skali działań dotyczących działań, dotyczy, kontuzji, konserwacja i usługodawcach dotyczących działalności autorskiej, konfekcjonowania Chopinowskiego oraz pozyskiwanie i konfekcjonowanie Powstały dzięki nim dziełami, osobą i epoką Fryderyka Chopina.

W zbiorach muzeum znajduje się licząca ok. 7000 obiektów kolekcja chopinianów. Są to m.in. rękopisy, listy oraz inne pamiątki osobiste po kompozytorze, a także fotografie, wizerunki ikonograficzne, obrazy, rysunki i grafiki. Placówka posiada największy na świecie zbiór rękopisów kompozytora. W Zamku Ostrogskich prezentowana jest tylko niewielka część zbiorów Instytutu, których gromadzenie rozpoczęło w 1899 Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. W 1999 część tej kolekcji została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata.