• Muzeum Narodowe w Poznaniu
   Czytaj dalej
   • ,
   • Muzeum Narodowe w Poznaniu

   • Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego W swoich różnorodnych, przebogatych zbiorach przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy,…
  • Muzeum Zamoyskich w Kozłówku
   Czytaj dalej
   • ,
   • Muzeum Zamoyskich w Kozłówku

   • Pałac w Kozłówce – zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich, we wsi Kozłówka. Wzniesiony około 1742 roku dla rodziny Bielińskich według projektu Józefa Fontany. W roku 1799 stał się własnością rodziny Zamoyskich. Przebudowany przez Konstantego Zamoyskiego w latach 1897–1914. We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa. Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Na południu…
  • Zamek Królewski w Warszawie
   Czytaj dalej
   • ,
   • Zamek Królewski w Warszawie

   • Początki Zamku Królewskiego sięgają XIV w., kiedy to powstała Wieża Wielka (na mapce Zamku – dzisiejsza Wieża Grodzka). Rozbudowywany w XVI i XVII w., za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju. Zniszczony w połowie XVII w. podczas wojen ze Szwecją, powoli odzyskiwał świetność za panowania Wettinów. W…
  • Muzeum Fryderyka Chopina
   Czytaj dalej
   • ,
   • Muzeum Fryderyka Chopina

   • Misją Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina – centrum historycznego chopinowskiego na świecie – jest kultywowanie pamięci wielkiego Kompozytora oraz udostępnienie. Muzeum zostało utworzone w 1955 roku przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Dokumentuje życie i twórczość Fryderyka Chopina. Do szerokiego Muzeum jako placówki o rozbudowanym profilu naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym, wydawcy, artystycznym w oddziaływaniu na akcje mające znaczenie w skali działań dotyczących działań,…
  • Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego
   Czytaj dalej
   • ,
   • Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego

   • W Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka pomagamy zrozumieć podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne. Pokazujemy istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Nasze Centrum to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Dzięki nam można stać się świadkiem narodzin monety i banknotu,…
  • Muzeum Powstania Warszawskiego
   Czytaj dalej
   • ,
   • Muzeum Powstania Warszawskiego

   • Muzeum historyczne w Warszawie, samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy, utworzone w 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79. Główne wejście do muzeum znajduje się od strony ul. Przyokopowej. Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa…