• Muzeum Narodowe w Poznaniu
   Czytaj dalej
   • ,
   • Muzeum Narodowe w Poznaniu

   • Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego W swoich różnorodnych, przebogatych zbiorach przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy,…